Tarieven en lesvoorwaarden

Tarieven

 

Introductieles privé:                               €30,00 per les à 45 minuten

Introductieles groep:                              €15,00 per les à 60 minuten

 Cadeau mondharmonica les:              €35,00 per privéles à 45 minuten

 

Privéles volwassenen:                          €36,50 per privéles à 45 minuten (1 keer per 2 weken les)

Duoles volwassenen:                            €25,50 per les à 60 minuten per persoon (1 keer per 2 weken les)

Groepscursus volwassenen:                €22,00 per les à 60 minuten per persoon (1 keer per 2 weken les)

Privéles kinderen:                                   €21,00 per privéles à 30 minuten (wekelijks les)

 

Lesvoorwaarden

Groepscursussen volwassenen

De groepscursussen vinden 1 keer per 2 weken plaats in een periode van 3 maanden, met inachtneming van de schoolvakanties. Dat betekent dat het blok bestaat uit 6 lessen (het aantal lessen kan afwijken i.v.m. de vakanties en eventuele verplichte vrije dagen) met 2 keer per lesjaar een uitvoering. De cursus start bij een minimaal aantal aanmeldingen van 5 personen. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan de desbetreffende cursus.

 

Groepscursussen kinderen

De groepscursussen vinden iedere week plaats in een periode van 3 maanden, met inachtneming van de schoolvakanties. Dat betekent dat het blok bestaat uit ± 12 lessen (het aantal lessen kan afwijken i.v.m. de vakanties en eventuele verplichte vrije dagen) met 2 keer per lesjaar een uitvoering.

 

Volwassenen privéles

Volwassenen krijgen 1 keer per 2 weken les. Na de genoten proefles wordt er een startdatum vastgesteld en vanaf die datum zal de periode van 3 maanden ingaan.

 

Kinderen privéles

Kinderen krijgen iedere week les. Na de genoten proefles wordt er een startdatum vastgesteld en vanaf die datum zal de periode van 3 maanden ingaan.

 

  1. Het overeengekomen aantal lessen dient binnen de afgesproken termijn afgenomen te worden.

 

Verzuim privéles

Ik hanteer lesblokken van 3 maanden. De afgesproken lessen dienen binnen dit termijn afgenomen te worden. Als een leerling in het uiterste geval een les niet kan volgen dan dient deze 24 uur voor aanvang van de les te worden afgezegd. Wordt de les niet op tijd afgezegd dan komt deze te vervallen en wordt deze doorberekend. Voor de lessen die (om wat voor reden dan ook) niet doorgaan, probeert de docent indien mogelijk een inhaalmoment te vinden. Lukt het niet om een vrije plek te vinden in de agenda of kan de les door toedoen van de leerling alsnog niet doorgaan dan komt deze te vervallen aan het einde van het desbetreffende blok.

 

Mocht de docent onverhoopt geen les kunnen geven dan wordt de les op een ander moment in overleg met de leerling/ouder, binnen het blok ingehaald. Kan de les niet worden ingehaald binnen het blok dan zal het desbetreffende blok uitlopen.

 

Verzuim groepscursus en duolessen

Hiervoor gelden gelijke regels als voor het verzuim bij privéles. Er kan gekozen worden voor het inhalen van de gemiste les. Bij een privé inhaalles zal het gebruikelijke tarief van €36,50 gelden. Bij een duo inhaalles geldt het gebruikelijke duo tarief van €25,50. Bij een inhaalles van 3 of meer personen geldt het gebruikelijke groepstarief van €22,00. Deze kosten gelden ook als de les tijdig is afgemeld en zal los of naast eventuele nieuwe lessen gefactureerd worden.

 

Beëindiging

De leerling kan het lesblok te allen tijde beëindigen. Het betaalde lesgeld zal niet worden gecrediteerd. De leerling is tevens verplicht wanneer er nog facturen en bedragen openstaan deze alsnog te voldoen. 

 

Betalingstermijn

Aan het begin van een nieuw blok ontvangt de leerling de factuur voor een nieuw blok. Het bedrag zoals vermeld op de factuur dient binnen een termijn van 2 weken te worden overgemaakt. Dit gebeurt volgens de instructie zoals vermeld op de factuur. Is het lesgeld niet binnen de hiervoor genoemde termijn overgemaakt dan zal de docent de lessen staken totdat hij het lesgeld ontvangen heeft. Bij strenge uitzondering is het mogelijk om in overleg met de docent een betalingsregeling te treffen.